¿Tienes protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, en tu empresa?

Tens protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, a la teva empresa?

Totes les empreses, de qualsevol mida i sense excepció, tenen l’obligació d’elaborar i implementar a la seva organització un protocol intern davant l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe. L’art. 48 de la Llei d’Igualtat,...