Avís legal

El lloc web i el seu contingut són propietat de POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., amb CIF B62288899, domicili a 08700 Igualada, Avinguda Balmes 13, 1r, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 32959, foli 81, full B223-128, inscripció 1a.

Per a l’adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P. posa a la seva disposició el següent correu electrònic: info@pochabogados.com, a través del qual podrà dirigir-se per resoldre qualsevol gestió que precisi al respecte, o exercir els seus drets en els termes legalment previstos.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’accés i utilització d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari. Això suposa que l’usuari accepta les condicions d’ús vigents en cada moment i es compromet a fer un ús adequat dels continguts del lloc web i a observar i complir rigorosament el que es disposi en aquest avís i en les normes d’aplicació.

POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi convenients, afegint, canviant o eliminant continguts o serveis prestats a través del lloc web; així com el de retirar qualsevol aportació o comentari que contravingui les regles anteriorment descrites.

L’accés i ús del lloc web de POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del lloc web estiguessin sotmesos al pagament d’algun preu, els usuaris seran prèviament i degudament informats a través del lloc web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin en cada moment.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta política de privacitat s’aplica al web de POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P. (www.pochabogadosasociados.com), als serveis i productes oferts pel nostre despatx i en les condicions que es recullen a continuació. A través d’aquest lloc web no es recaven dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen a tercers.

Aquesta política de privacitat podrà ser modificada en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, però es comunicarà a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè es conegui les modificacions i continuar utilitzant els nostres serveis.

POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

POCH & ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P., en quant responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada a guardar secret professional respecte de tots ells, així com a guardar-lo.

POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., garanteix en tot moment a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals facilitades. Així mateix, es garanteix en tot moment l’exercici dels seus drets a ser notificat pel responsable respecte a qualsevol rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat, i té dret a no ser objecte d’una decisió que produeixi efectes jurídics basada únicament en el tractament automatitzat, dirigint-se per escrit a POCH & ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P., Avinguda Balmes número 13, 1r, de 08700 Igualada, o a través de l’adreça de correu electrònic info@pochabogados.com.

POLÍTICA DE GALETES

POCH & ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P., pot utilitzar galetes quan un usuari navega pel lloc web.

Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web per a la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Mitjançant l’ús de les galetes, tant del lloc web com de tercers relacionats amb aquest, és possible conèixer múltiples detalls de l’activitat de l’usuari; per exemple, el lloc des del qual accedeix, el temps de connexió, el sistema operatiu emprat, les pàgines visitades i altres dades relatives al comportament de l’usuari a internet (paràmetres de trànsit, nombre d’entrades, etc.)

És possible accedir al lloc web desactivant les galetes, però podria interferir en el correcte funcionament d’aquell.

Les galetes que empra el lloc web només s’associen amb usuaris anònims i el seu ordinador, sense que puguin subministrar, per si mateixes, dades personals d’aquells. Les galetes no recullen informació personal que permeti la identificació d’un usuari concret.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web amb polítiques de privacitat diferents a les d’aquest. POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats i es recomana a l’usuari la lectura detallada de la política de privacitat de qualsevol lloc web al qual accedeixi des d’aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat de POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P.

La denominació, el disseny i els logotips que componen aquest lloc web són marques degudament registrades. El seu ús indegut podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del lloc web de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per POCH & ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P.