Avís Legal

El present és un avís legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta web. Us preguem que el llegiu atentament, ja que el fet d’accedir-hi, així com d’utilitzar els materials que conté, implica que heu llegit i acceptat sense cap reserva les condicions següents:

1.- Condicions d’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la web i dels serveis acccessibles des d’aquesta, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i, en especial, al present avís legal. Tanmateix, es compromet, llevat el cas d’autorització prèvia, expresa i escrita de Poch & Abogados Asociados, S.L.P., a utilitzar la informació continguda en els serveis de la web exclusivament per a les seves pròpies necessitats i informació i no es pot realitzar, ni directament ni indirecta, una explotació comercial dels serveis als quals té accés.

Aquesta web conté enllaços que condueixen a altres webs gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Poch & Abogados Asociados S.L.P. no garanteix ni es fa responsable del contingut o de les informacions que es recullen en aquestes webs, ni de la seva exactitud, idoneïtat o utilitat específica, ni de la seva actualitat o actualització.

2.- Drets de Propietat Intel·lectual

Poch & Abogados Asociados S.L.P. (o els seus llicenciants, en cas d’existir) dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta web. En qualsevol cas, Poch & Abogados Asociados S.L.P. disposa de la corresponent autorització per a donar l’ús que consideri convenient als seus continguts.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Poch & Abogados Asociados S.L.P., queda totalment prohibida la reproducció (excepte per a ús privat), la transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que s’hi inclouen.

Igualment, queda totament prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Poch & Abogados Asociados S.L.P., qualsevol manipulació o alteració d’aquesta web. Conseqüentment, Poch & Abogados Asociados S.L.P. no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipualció per tercers.

3.- Limitació de la responsabilitat.

Poch & Abogados Asociados S.L.P., els seus socis, representants, empleats o professionals no assumeixen cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris realitzin de les informacions i continguts d’aquesta web, ni de la seva aplicació per fonamentar o recolzar qualsevol judici o decisió personal o empresarial.

Malgrat prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar mitjançant la nostra web informacions actuals i exactes, Poch & Abogados Asociados S.L.P. no pot garantir el rigor ni l’actualitat e tota la informació facilitada, l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, ni l’inexistència d’errors o omissions. Poch & Abogados Asociados S.L.P. es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar els continguts d’aquesta web sense prèvia notificació.

La informació continguda en aquesta web és de caràcter general i s’ofereix a títol merament orientatiu. Conseqüentment, no constitueix de cap manera la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap tipus i no podrà entendre’s com a substitutiva de l’assessorament professional necessari que requereix cada cas concret. En cas que necessiteu aquests serveis o preciseu qualsevol informació en relació als continguts existents en aquesta web, us preguem que no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Igualment, Poch & Abogados Asociados S.L.P. declina qualsevol responsabilitat per decisions adoptades sobre la base de la informació accessible des d’aquesta web.

Poch & Abogados Asociados S.L.P. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin provocar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta web. En conseqüència, Poch & Abogados Asociados S.L.P. declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que tals elements poguessin provocar a l’usuari o a tercers.