Josep Poch Villamayor

Poch051_Josep-Poch-Villamayor

Nascut a Igualada (Barcelona), l’1 d’agost de 1950

Formació
Universitat Nacional d’Educació a Distància. Llicenciat en Dret l’any 1978. Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Censor de comptes i auditor l’any 1986. Asociación Profesional de Asesores de Inversión y Financiación. Perfeccionament professional como assessor d’inversió i finançament, l’any 1981.Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell. Perit i Professor Mercantil els anys 1967 i 1972. Centre d’Estudis d’Economia internacional de Barcelona. Expert en tràfic marítim de comerç exterior l’any 1971.

Experiència prèvia
Els seus inicis professionals es remunten a expert en comerç exterior a Polifibra, S.A., on va treballar de l’any 1967 al 1978, simultaniejant la feina amb els estudis de perit i professor mercantil i la llicenciatura en dret. La seva carrera professional com a advocat l’inicia l’any 1979 fundant el seu propi despatx, actualment denominat Poch & Abogados Asociados, S.L.P.

Àrees professionals
Dret Mercantil i Societari i contractació mercantil, Dret Penal Econòmic, Dret Concursal Dret Tributari i Fiscal, Dret Processal, Dret Laboral, Dret Civil.

Idiomes
Català, castellà, francès i anglès.

Correu electrònic
joseppoch@pochabogados.com