Dret fiscal i comptable

En aquesta àrea Poch & Abogados Asociados ofereix serveis d’assessorament integral, permanent o específic en matèria tributària a les empreses i als seus socis, ja siguin residents o no residents, i a persones físiques.

Per tal de proporcionar als nostres clients amb inversions a l’exterior l’adequat assessorament fiscal integral, disposem de contactes amb alguns col·laboradors/assessors locals amb els quals coordinem les nostres tasques o els proporcionem l’accés per tal que gaudeixin de l’adient assessorament fiscal internacional.

El despatx també ofereix assessorament permanent o específic en matèria de normativa comptable nacional d’alta qualitat en matèries estretament vinculades amb els departaments de Dret Mercantil i Dret Fiscal: tractament comptable de les fusions, adquisicions i reorganitzacions societàries, grups de societats i consolidació fiscal.