Dret civil

Poch & Abogados Asociados, S.L.P., dins de l’especialitat de dret civil, ofereix un servei que es desenvolupa principalment en les àrees del dret de la propietat, dret immobiliari, contractació i dret de família i successori.

L’assessorament professional que oferim en totes les àrees sempre passa per una primera etapa de negociació i consecució d’una solució transaccional o redacció contractual idònia per a cada Client. En una segona etapa i, a vegades, amb caràcter inevitable, pot implicar una fase litigiosa en què també hagin d’intervenir els nostres especialistes en Dret Processal.

Respecte al dret de família i dret successori, tant des d’un punt de vista normatiu (objectiu) com psicològic (subjectiu), requereix d’una formació específica i d’un coneixement interdisciplinari. Per això, és tractat dins del despatx com una especialitat on els nostres professionals col·laboren estretament per garantir als nostres clients el millor servei.