Contractació mercantil, dret societari i dret concursal

El despatx és de tradició principalment mercantilista i la nostra especialització i experiència ens permeten assessorar a les societats en tots els seus àmbits i fases de la seva vida incloent, entre altres aspectes, la constitució de societats, reformes estatutàries i reestructuracions societàries. Els nostres serveis s’extenen també a l’ordenació de les relacions jurídiques internes de les societats i a les seves relacions amb tercers (contractació, pactes d’accionistes, protocols familiars, etc.).

Així mateix, Poch & Abogados Asociados, S.L.P. s’ha especialitzat al llarg dels anys en Dret Concursal mitjançant la preparació, representació i seguiment de procediments concursals, concretant-se els nostres serveis en l’assessorament d’empreses en situació preconcursal, la negociació amb els creditors i proveïdors, i la preparació de la documentació necessària en seu del procediment judicial concursal.